{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1718421767109537266917415030 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.9650620837724146423112041 1980+-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.8119605887978821230 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.12198645811684 1980+~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.3???1? 1980~--