{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Gaasterland en Lemsterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.1951013599154181721821932110897301 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.7167745875929669625138424294 1980+--
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.702551658839968622835 1980++~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.245838121986459 1980+~
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.183333??? 1980~--