{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.438657453387427653494999 1980~~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.227328981165199428182240 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.4584745307561010780 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.244263272289356301 1990+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.259329236324499357 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.525231511 1980+~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.?19121199 1980+~