{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost- en Westdongeradeel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.598335504417552650008260 1980~~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.294811922025284822411978 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.50755778510387821713 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.265272290356301366 1990+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.31723231849135799 1980~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.2623151120 1980+~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.20121110916 1980+~