{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gronings-Drentse Veenkoloniën

Overig - watervogelmonitoringgebied Gronings-Drentse Veenkoloniën

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.15202014521 1980++-
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.279240244250266235 1980++~
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.254929302323324541245277 1980+++
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.120291506610155180711444819594 1980++~
Wilde Zwaanneefoeragerenseiz. gem.1056360517263 1980++~