{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gronings-Drentse Veenkoloniën

Overig - watervogelmonitoringgebied Gronings-Drentse Veenkoloniën

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.251829352523292822693250 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.248318279240245249 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.12719168831104613998957917562 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.235914191914 1980++~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.3572105635951 1980++~