{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.7841364105116726401187 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.8701214736176214531456 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.7861598110010427971731 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.715?9684551241612 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.8677143 1980+~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.21?22354127 1980++~