{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.68855992374078615251066 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.15601632156415579241238754 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.46416902037139090419561267 1980++~
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.378813850676793?1048 1980++~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.65133867 1980+~
Whooper Swanfoeragerenseiz. gem.1212571118?20 1980++~