{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Aalscholverneefoeragerenseiz. gem.153145141122147114 19910-
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.222323991578139115641542 1989++~
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.204?132250133? 1980--
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.182518291761151820231822 1980++~
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.592856437258 1991----
Kievitneefoeragerenseiz. gem.183918461079173711421502 198700
Kleine Rietgansneefoeragerenseiz. gem.9453105292443 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.323?22 1990----
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.225230238289279308 1980++~
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.113111125567447551358 1991-0
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.439149582775324226403219 1980++~
Lepelaarneefoeragerenseiz. gem.2346?4 1991+~
Meerkoetneefoeragerenseiz. gem.108611461191147011641345 19890+
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.11512889124152128 1989-~
Wulpneefoeragerenseiz. gem.552632340392392417 19800-
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.22818314826195189 1991--