{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Delfland en Oude-Leede

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.205222312404159513831558 1989++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.116612211201600808826 1991--
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.826028584574 1991----
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.105610851134117614661166 198900
Eurasian Curlewneefoeragerenseiz. gem.592540617332378386 19800-
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.33347? 1991+~
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.160216?138271147 1980--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.30123218614626298 1991--
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.131155142136120147 1991+-
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.393243514938275132602641 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.132718111810174415031995 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.215224230236289282 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.126619211928113018101193 198700
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.7011913193126161 1989-0
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.6591531043023 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.1323?2 1990----