{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.743659483406666610 1980++~
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.67814410461101125 19800~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.116812091210124011391121 1980++~
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.778860404579 1980++
Kievitneefoeragerenseiz. gem.1197460606356516464 19800-
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.718185111174203 1980+++
Meerkoetneefoeragerenseiz. gem.430431599532909784 1980-+
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.412513262110 19800+
Smientneeslapenseiz. gem.344941424618442945124753 1980+0
Wulpneefoeragerenseiz. gem.238116148100244121 1980+~