{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.667492414674613673 1980++~
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.1431025999124147 19800~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.121612141246114411231336 1980++~
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.9565475085193 1980++
Kievitneefoeragerenseiz. gem.464608359520465742 19800-
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.8688115179203266 1980++++
Meerkoetneefoeragerenseiz. gem.435600534911783844 1980-+
Slobeendneefoeragerenseiz. gem.251326211020 1980++
Smientneeslapenseiz. gem.413645734370445347255671 1980++
Wulpneefoeragerenseiz. gem.11214596240120156 1980+~