{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Alkmaardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.423557454724634462383 1980++~
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.187743476855937 1980++
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.515442483427424598531 1980--
Eurasian Curlewfoeragerenseiz. gem.119188116237116148100 19800~
Eurasian Wigeonslapenseiz. gem.5116363331003470415746724492 1980+0
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.13395564067914210360 19800~
Gadwallfoeragerenseiz. gem.927778727986112 1980++0
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.1354176316491159120012041233 1980++~
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.499124112641209470617364 19800-
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.11121541251327 1980++