{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Koevordermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Koevordermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.80225217254451026 2002~~
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.1574407017581816 1995--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.1072123125 200000
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.122719961954389534305 2002--
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.231436255461414514 2000+++
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.338263304284988224 200000
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.641401082117560 2000----
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.14961334514913 2000--