{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Black-necked Grebe ja broeden paren 1 1 3 2 0 1 1990 - --Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Cranejaslapenseiz. max.4075247 1986~~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.3767526580861311088829944 1993++++