Grote Aalscholver, Phalacrocorax carbo carbo - foto: Harvey van Diek

Grote Aalscholver

Phalacrocorax carbo carbo - Atlantic Great Cormorant
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2-4 (2013-2015)
Geschat maximum winter
5-10 (2013-2015)