Monniksparkiet, Myiopsitta monachus - foto: Bep te Winkel

Monniksparkiet

Myiopsitta monachus - Monk Parakeet
Rode lijst
-
Broedpopulatie
15-20 (2013-2015)
Geschat maximum winter
40-60 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig