Halsbandparkiet, Psittacula krameri - foto: Harvey van Diek

Halsbandparkiet

Psittacula krameri - Rose-ringed Parakeet
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2500-3000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
10.000-12.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig