Stadsduif, Columba livia forma domestica - foto: Harvey van Diek

Stadsduif

Columba livia forma domestica - Feral Rock Dove
Rode lijst
-
Broedpopulatie
10.000-20.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
25.000-75.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig