Baltische Mantelmeeuw, Larus fuscus fuscus - foto: Jos van den Berg

Baltische Mantelmeeuw

Larus fuscus fuscus - Baltic Gull
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
1-10 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
zeer zeldzaam
Ramsar 1%
650