Rosse Stekelstaart, Oxyura jamaicensis - foto: Harvey van Diek

Rosse Stekelstaart

Oxyura jamaicensis - Ruddy Duck
Rode lijst
-
Broedpopulatie
15-30 (2013-2015)
Geschat maximum winter
70-110 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
51-93, nov,mrt (2016-2021)