Mandarijneend, Aix galericulata - foto: Stefan Haleman

Mandarijneend

Aix galericulata - Mandarin Duck
Rode lijst
-
Broedpopulatie
300-400 (2013-2015)
Geschat maximum winter
600-1200 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig