Muskuseend, Cairina moschata - foto: Harvey van Diek

Muskuseend

Cairina moschata - Muscovy Duck
Rode lijst
-
Broedpopulatie
50-100 (2013-2015)
Geschat maximum winter
300-600 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig