Nijlgans, Alopochen aegyptiaca - foto: Arjan Boele

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca - Egyptian Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
6900-11.400 (2013-2015)
Geschat maximum winter
32.000-45.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
40.200-51.200, sep (2012-2017)