Grote Canadese Gans, Branta canadensis canadensis - foto: Fred Hustings

Grote Canadese Gans

Branta canadensis canadensis - Greater Canada Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
9000-12.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
43.000-54.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
48.100-56.100, sep-nov (2012-2017)