Grote Canadese Gans, Branta canadensis canadensis - foto: Fred Hustings

Grote Canadese Gans

Branta canadensis canadensis - Greater Canada Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
12.000-16.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
51.100-70.800 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
51.600-72.000, sep-nov (2016-2021)