Soepgans, Anser anser forma domestica - foto: Harvey van Diek

Soepgans

Anser anser forma domestica - Feral Greylag Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2900-4900 (2018-2020)
Geschat maximum winter
11.200-12.700 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
11.400-12.600, nov (2016-2021)