Soepgans, Anser anser forma domestica - foto: Harvey van Diek

Soepgans

Anser anser forma domestica - Feral Greylag Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2900-4900 (2018-2020)
Geschat maximum winter
9500-12.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig