Zwarte Zwaan, Cygnus atratus - foto: Harvey van Diek

Zwarte Zwaan

Cygnus atratus - Black Swan
Rode lijst
-
Broedpopulatie
40-60 (2013-2015)
Geschat maximum winter
110-200 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig