Iberische Tjiftjaf, Phylloscopus ibericus - foto: Harvey van Diek

Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus - Iberian Chiffchaff
Rode lijst
-
Broedpopulatie
0-2 (2013-2015)