{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Maasland Den Bosch-Oss

Overig - watervogelmonitoringgebied Maasland Den Bosch-Oss

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.52732276699969633890 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.657965102110229241496 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.161132204226296262 1980+++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.202011736 1980~--