{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Maasland Den Bosch-Oss

Overig - watervogelmonitoringgebied Maasland Den Bosch-Oss

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.322766999696338902048 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.9671023102692814981537 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.132204227296262257 1980+++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.20117360 1980~--