{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Maasland Den Bosch-Oss

Overig - watervogelmonitoringgebied Maasland Den Bosch-Oss

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.1871166214345273227669995 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.115787389265596310191020 1980++~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.159179166161132204227 1980++0
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.7427482020117 1980~--