{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.203712962217204124072800 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.228024551681213012131974 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.10131142978144211421693 1980++0
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.?00004 1980~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.16151507 1980---