{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

Overig - watervogelmonitoringgebied West-Zeeuwsch Vlaanderen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.2557141826791936123221431963 1980+++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2016327328942280245116802112 1980+0
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.160110451206100211189541431 1980++0
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.100?000 1980~~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.985221151515 19800--