{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polder Zuidland en Polder Biert

Overig - watervogelmonitoringgebied Polder Zuidland en Polder Biert

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.3465302828883464306628283349 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.659465551485340308323 1980--
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.423333360528397532464 1980++~