{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.759467255197952413 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.514735643269363145764258 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.180016442168211027912392 1980++++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.64284083298610071087 1980+++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.881243113512 19800--
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.2?20?0 1980---