{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

Overig - watervogelmonitoringgebied Alblasserwaard

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.27489240136748441234 1980+++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2253178143162163513330962772 1980+~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.8627191024993173211201564 1980++++
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.782695750694688879873 1980++0
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.157257838871142 1980+--
Whooper Swanfoeragerenseiz. gem.21?22?2 1980++