{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Vechtpolders

Overig - watervogelmonitoringgebied Vechtpolders

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.155118321331199914201118 1980+++
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.298231932854265326502464 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.?4??5? 19800-
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.120137132143144169 1980+~
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.506764103993460933013665 1980++0