{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Vechtpolders

Overig - watervogelmonitoringgebied Vechtpolders

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.135415751858136620541442 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.515750636372396245913271 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.345230493249291827102701 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.114122138133144145 1980+0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.??5??6 19800--