{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Wieringermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Wieringermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.?2441141826168 198000
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.344543933148406033703562 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.535324691798342419093578 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.115151023 19800--