{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Zegveld - Kamerik - Kockengen

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Zegveld - Kamerik - Kockengen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.834652655789915955 1980+++
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.12184??? 1980++--
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.303274317279273225 1980+-
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.11515177345618361779 1980++~