{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Westelijk IJsseldal, Wapernveld - Terwolde

Overig - watervogelmonitoringgebied Westelijk IJsseldal, Wapernveld - Terwolde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.5571471230775392521215073913 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.439318322452306146432 1980++~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.???00?0 1981----