{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1226110685985110911686 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.320118663492283643973579 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.102911661196116812222004 1980+++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.200248252232210182 1980++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.25?853? 1980---