{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

Overig - watervogelmonitoringgebied Kamperveen en Polder Oosterwolde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.143618481052101312111084854 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.3201510541483137316218243488 1980+~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.88381496898395210481134 1980+++
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.210238240238204253252 1980++
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.913121125?8 1980~~