{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Opsterland en Smallingerland

Overig - watervogelmonitoringgebied Opsterland en Smallingerland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.159281537218582187681728414484 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.181991409116745159091138714506 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.178024882289234524302817 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.194211225192204273 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.11?410 1980~-
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.2748?1 1980~~