{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.12660686529811471 1980++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2036215513642740275015962072 1980~~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.89312948231227136620741767 1980++~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.???0000 1980~-