{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.2991157687127100 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.284116092157215724501582 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.133720401584184214211113 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.00?000 1980~~