{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.1673512503995812645131651126112021 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.7368847667947421776765666267 1980+0
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.510496547431774718782 1980++~
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.157?????0 1980~--