{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond het Sneekermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.130401343011307120561726215656 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.7493781865786267441910002 1980+0
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.4397847197837131883 1980++++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.???000 1980---