{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.1230810824990792971189980466674 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.5511116041021998441084468719217 1980++
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.51018529141032157210561287 1980++++
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.7654082976910114759 1980---