{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.92491164279496679701410275 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.98481082368689226632511269 1980++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.103415751057128814202916 1980++++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.721061496162168 1980---