{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Fluessen, Heegermeer en Slotermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.11570791966566986102265695 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.10780685692186296111404408 1980+0
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.157710581288142229171606 1980++++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.104148616316752 1980---