{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Anjumerkolken en Kollumerland

Overig - watervogelmonitoringgebied Anjumerkolken en Kollumerland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.159711210911047171681205312902 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.7513312313510 1985++-
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.299522452384252714941905 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.5805915045741171742 1980+~
Lesser White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.000000 19800--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.121102939474105 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.0001110 1980~~