{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Meijendel en Berkheide

Overig - watervogelmonitoringgebied Meijendel en Berkheide

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.185215106139134159 198000
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.650718632603640757 1980++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.116115107119113111 1980++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.231310244215189127 1985+++
Little Grebeneefoeragerenseiz. gem.544851615555 1980+++
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.334846666751 1980+++
Red-crested Pochardneefoeragerenseiz. gem.725553513966 1993++++
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.420338350342355392 1980++