{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Meijendel en Berkheide

Overig - watervogelmonitoringgebied Meijendel en Berkheide

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.220115148142164173 198000
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.742657626661774752 1980++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.137132145133127131 1980++
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.311246217191129192 1985+++
Little Grebeneefoeragerenseiz. gem.485262555550 1980+++
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.546680796294 1980+++
Red-crested Pochardneefoeragerenseiz. gem.555350386679 1993++++
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.357371362372403428 1980++