{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Donkse Laagten omgeving

Overig - watervogelmonitoringgebied Donkse Laagten omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.1782335121911438331130511857 1980++~
Eurasian Wigeonfoeragerenseiz. gem.???????
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.1439340621501786222111981290 1981+~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.177151151126176225194 1981++0
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.5110363031106 1983~~