{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Donkse Laagten omgeving

Overig - watervogelmonitoringgebied Donkse Laagten omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.147033363078185823151186 1980++~
Eurasian Wigeonneefoeragerenseiz. gem.??????
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.178522211198126016551204 1981+~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.115172222192243259 1981+++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.303110651 19830--