{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Donkse Laagten omgeving

Overig - watervogelmonitoringgebied Donkse Laagten omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.333630771864231611901560 1980++~
Eurasian Wigeonneefoeragerenseiz. gem.??????
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.222011971246165412071299 1981+-
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.173223194245261279 1981+++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.31106519 19830--