{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Nieuwe Waterweg/Calandkanaal

Overig - watervogelmonitoringgebied Nieuwe Waterweg/Calandkanaal

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.946876616439 1980++-
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.284212271227240166 199300
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.676491413669519614 19930++