HandleidingProtocol merelnesten

Download
Protocol merelnesten
Omslag Protocol merelnesten

Dit protocol beschrijft de methode voor het vinden en volgen van merelnesten. De broedperiode van de Merel loopt van doorgaans maart tot en met juli. Je kunt de hele broedperiode merelnesten melden. Om deel te nemen aan het onderzoek vragen we je om eerst: 1. Indien je daar nog niet over beschikt, een waarnemerscode aan te vragen. 2. Vervolgens kun je op je accountpagina onder "Nestkaart" een registratiebewijs aanvragen. Nest gevonden? Maak een foto of notitie (bijvoorbeeld op een luchtfoto) van de exacte locatie van het nest. Gebruik GEEN markeringen bij het nest, dat kan namelijk roofdieren aantrekken. Voer de gegevens in via de app AviNest en upload de gegevens.

Uitgever
Vogeltrekstation & Sovon