RapportBroedvogels van De Plateaux en De Maaij in 2021

Download
Broedvogels van De Plateaux en De Maaij in 2021
Omslag Broedvogels van De Plateaux en De Maaij in 2021

In het voorjaar van 2021 zijn De Plateaux en De Maaij (461,2 ha) in opdracht van Natuurmonumenten gekarteerd op broedvogels. De onderzoeksgebieden zijn gesitueerd in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant, tegen de grens met Belgiƫ. Gelegen tussen Luyksgestel, Bergeijk, Valkenswaard en Borkel en Schaft zijn de open heidevelden en omringende naaldbossen van De Plateaux terug te vinden, de door rietkragen omlijste vennen van de Liskes en Pastoorsweijer en het dynamische kleinschalige cultuurland van de Beekloop en het Ganzenbroek.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/72