RapportBroedvogels van de Snelle Loop in 2020

Download
Broedvogels van de Snelle Loop in 2020
Omslag Broedvogels van de Snelle Loop in 2020

In het voorjaar van 2020 is de Snelle Loop (650,5 ha) in opdracht van Staatsbosbeheer gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is gesitueerd in het oosten van de provincie Noord-Brabant en is opgedeeld in de twee deelgebieden Beestenveld (387,2 ha) en De Biezen en de Grotelsche Heide (263,3 ha). Het Beestenveld ligt tegen De Rips en bestaat uit een voormalig productiebos met voornamelijk naaldbomen en het Peelrestant de Klotterpeel. De Biezen en de Grotelsche Heide bestaat uit twee aan elkaar grenzende gebieden, gelegen tussen Helmond en Gemert, rondom het gehucht Grotel. Waar het in De Biezen relatief nat is en het landschap zich kenmerkt door broekbossen en kleinschalig cultuurlandschap, is het op de Grotelsche Heide beduidend droger en zijn er naaldbossen, graslanden en enkele heidevelden te vinden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/54