RapportJaarverslag 2023

Download
Jaarverslag 2023
Omslag Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 stond deels in het teken van de viering van het 50-jarig bestaan van Sovon. De aftrap was de Vogelbalans 2022 die uitvoerig het belang belichtte van de langjarige meetnetten van vogels, een belangrijke kerntaak van Sovon. Vanaf januari konden tellers meedoen aan een speciaal telproject, de LiveAtlas Challenge. In maart bezochten zo’n 250 mensen uit het Sovon-netwerk het jubileum kennissymposium in Lunteren; opvallend was het hoge aantal studenten die op het boeiende programma waren afgekomen. Aan het begin van de zomer kwamen (oud) medewerkers en (oud-)bestuursleden bij elkaar voor een feestelijke barbecue. De speciale editie van de Landelijke Dag, deze keer georganiseerd in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, vormde de afsluiting van dit bijzondere jaar. Het op die dag gepresenteerde jubileumboek Vogels tellen is goud! vat kort de geschiedenis van Sovon samen, bundelt een tiental veldbelevenissen van tellers, geeft in kort bestek weer wat de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse vogelpopulaties zijn geweest en belicht uitgebreid de vele toepassingen van de kennis die Sovon dankzij de inspanning van de duizenden vogeltellers heeft kunnen ontwikkelen. Al met al kijken we terug op een prachtig en zeer geslaagd jubileumjaar!

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)