RapportKieviten in Nederlandse graslanden – verdieping op basis van zendergegevens in 2022 en 2023

Omslag Kieviten in Nederlandse graslanden – verdieping op basis van zendergegevens in 2022 en 2023

Deze studie is een vervolg op het OBN onderzoek naar de habitatselectie van kievitskuikens in 2022, dat werd uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland (Erik Kleyheeg, Maja Roodbergen), Altenburg & Wymenga (Jelle Loonstra) en Wageningen Environmental Research (Tim Visser). Wij danken Tim Visser voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van GIS-informatie voor de analyses in deze studie. Wij danken Jip van Linschooten en Stef Passchier voor het veldwerk dat zij hebben uitgevoerd in het kader van de vervolgmonitoring in 2023. Voor hun veldwerk verleenden Kasper van Beek, Richard Korrel, Joachim van der Valk en Florian Bijmold hun vriendelijke medewerking. Tot slot danken wij de leden van het Deskundigenteam Cultuurlandschap voor het delen van hun commentaar op een eerdere versie van dit rapport

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/18