RapportEvaluatie van het gebiedenprotocol voor de Gierzwaluw

Download
Evaluatie van het gebiedenprotocol voor de Gierzwaluw
Omslag Evaluatie van het gebiedenprotocol voor de Gierzwaluw

Als gevolg van de energietransitie in Nederland worden op dit moment veel grootschalige na-isolatie- en renovatieprojecten uitgevoerd waarbij hele huizenblokken, straten of zelfs wijken aangepakt worden. Dit brengt risico’s met zich mee voor verschillende beschermde diersoorten, waaronder de Gierzwaluw. De kans is groot dat de nestruimten na het (na-)isoleren niet meer toegankelijk zijn. De Gierzwaluw is met name kwetsbaar omdat deze (semi)koloniegewijs broedt. Het eventuele verdwijnen van kolonies kan leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding. Voor een zorgvuldige risicobeoordeling en planuitwerking is dus informatie nodig over de locaties en de omvang van de kolonies, maar ook over de ‘dragende structuren van de kolonie’. Het gaat daarbij om de aspecten die de aanwezigheid van de kolonie bepalen. Om informatie over voornoemde aspecten te verzamelen is een landelijk protocol opgesteld om het voorkomen van de Gierzwaluw in grotere plangebieden te onderzoeken (Schoppers et al. 2023). Voordat dit protocol gaat worden ingezet wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland graag dat het in het veld wordt uitgetest.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/106