RapportMonitoring van de Bruinkopdiksnavelmees in 2023

Download
Monitoring van de Bruinkopdiksnavelmees in 2023
Omslag Monitoring van de Bruinkopdiksnavelmees in 2023

De Bruinkopdiksnavelmees is één van de minst bekende vogelexoten van Nederland. Eind jaren negentig werd een kleine populatie diksnavelmezen ontdekt nabij Weert (L). Pas in 2012 kon worden vastgesteld dat het de Bruinkopdiksnavelmees (Sinosuthora webbiana) betreft; een soort die inheems is in delen van Zuidoost-Azië. Tot 2023 heeft geen intensieve, soortgerichte telling plaatsgevonden om de aantallen en verspreiding van de Bruinkopdiksnavelmees in kaart te brengen. Gezien bovenstaande is dit echter zeer welkom. Daarom heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland in het voorjaar van 2023 een soortgerichte telling verricht van de Bruinkopdiksnavelmees in en rond diens bekende verspreidingsgebied in Nederland.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/103