RapportBroedvogels van de Beetsterzwaagse bossen, Hemrikerscharren en Lippenhuisterheide in 2023.

Omslag Broedvogels van de Beetsterzwaagse bossen, Hemrikerscharren en Lippenhuisterheide in 2023.

In 2023 zijn in opdracht van Bosgroep Noord-Oost Nederland delen van de Beetsterzwaagse bossen, Hemrikerscharren en Lippenhuisterheide (in totaal 929,1 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Hierbij zijn vrijwel alle aanwezige soorten integraal gekarteerd, met uitzondering van de meest algemene (Winterkoning, Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink). De inventarisatie vond plaats in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), waarin onder andere het monitoren van broedvogels in een zesjarige cyclus wordt vereist.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/90